Home

   

 

Welkom op de site van Educura

Educura biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek; te denken aan een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen of ADHD.

Educura heeft het pedagogisch handelen en denken uitgewerkt in de volgende visie en missie.

Educura biedt een passende plek voor ieder kind.

Educura zorgt voor boeiend ontwikkelen.

Educura verzorgt maximaal uitdagende educatie.

Educura is een lerende organisatie.

Missie:

Visie:

-OPTIMALE ONTWIKKELKANSEN VOOR IEDER KIND-

Educura heeft als zorginstelling de taak de basisbehoeften van het kind:

competentie (ik kan wat), relatie (ik hoor erbij) en

autonomie (ik ben iemand), te herstellen en te onderhouden.

Hierbij stellen wij ons ten doel deze kinderen zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten.