Educura biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek; te denken aan een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen of ADHD.

Educura zorgt voor een veilige en boeiende ontwikkelomgeving met optimale ontwikkelkansen voor ieder kind

Onze missie

Educura heeft als zorginstelling de taak om de basisbehoeften van het kind in termen van competentie (ik kan wat), relatie (ik hoor erbij) en autonomie (ik ben iemand) te herstellen en onderhouden. Hierbij stellen wij ons ten doel deze kinderen zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten. Het uitgangspunt is dat ieder kind en ieder gezin krachten en mogelijkheden heeft welke kunnen worden ontwikkeld vanuit een omgeving die veilig en boeiend is. In een dergelijke omgeving ontstaan optimale ontwikkelkansen waardoor de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen, en daarmee de kwaliteit van leven, kunnen worden vergroot.

Neem contact op

Onze visie

Educura biedt voor elk kind een passende plek. Wij gaan er hierbij vanuit dat het voor elk kind van belang is om vanuit zijn of haar talenten naar vermogen te participeren in de samenleving. Wij geven op dynamische wijze invulling aan het hulpverleningsproces en beschouwen de hulpvraag van de cliƫnt, in relatie tot zijn of haar sociale omgeving, hierbij als leidend. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde ontwikkelomgeving die als basis dient voor ontplooiing van elk kind. Deze omgeving is tevens boeiend, zodat onze kinderen maximaal uitdagend leren. Ten slotte willen we als organisatie geboeid naar onze omgeving staan en hierop anticiperen door een lerende organisatie te zijn.

Neem contact op