Home

   

 

Welkom op de site van Educura

Educura biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek; te denken aan een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen of ADHD.

Educura heeft het pedagogisch handelen en denken uitgewerkt in de volgende visie en missie.

Visie:

 

Educura biedt een passende plek voor ieder kind.

Educura zorgt voor boeiend ontwikkelen.

Educura verzorgt maximaal uitdagend leren.

Educura is een lerende organisatie.

Missie:

 

-OPTIMALE ONTWIKKELKANSEN VOOR IEDER KIND-

 

Educura heeft als zorginstelling de taak de basisbehoeften van het kind:

competentie (ik kan wat), relatie (ik hoor erbij) en

autonomie (ik ben iemand), te herstellen en te onderhouden.

Hierbij stellen wij ons ten doel deze kinderen zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten.

Maatwerk:

 

Het uitgangspunt is dat ieder kind en ieder gezin krachten en mogelijkheden heeft en deze verder kunnen ontwikkelen. Door het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen wordt de kwaliteit van leven vergroot. De begeleiding gaat er vanuit dat het voor elke kind van belang is om te participeren in de samenleving. Dit binnen eigen mogelijkheden en rekening houdend met beperkingen, oftewel maatwerk.

 

De hulpvraag van de cliƫnt en het gezin is altijd leidend en zodoende is de begeleiding dynamisch. De begeleiding sluit aan bij het kind en het gezin in het hier en nu en het investeren in contact en het opbouwen van een werkrelatie staat voorop.