Professionele individuele kindercoaching op school

Korte sessies onder schooltijd hebben vaak snel het gewenste effect

 

Educura biedt met getrainde Amigo’s jeugdhulp op basisscholen aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar met psychosociale problemen. Dat kan van alles zijn. Dat wat voor de ene leerling geen enkel probleem is, kan voor de ander heel erg lastig zijn zoals bijvoorbeeld het maken van vriendjes.

De Amigo’s van Educura begeleiden kinderen die opvallen in de klas omdat ze bijvoorbeeld snel boos worden, geen vriendjes hebben of juist erg stil zijn. Het doel van de begeleiding is om deze problemen te onderkennen en te verminderen. Dit doen we door met support van ouder en leerkracht met het kind aan vaardigheden te werken waardoor het zelfvertrouwen van het kind wordt vergroot.

Onze Amigo’s zijn professionele jeugdhulpverleners die individuele kindercoaching bieden. Dit doen zij op school, onder schooltijd in een aparte ruimte en in samenwerking met ouder(s) en leerkrachten. Aanmelding vindt plaats via de school aan de hand van richtlijnen en is dus niet gebaseerd op een officieel gestelde diagnose.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

 

Amigo en kind zien elkaar twee keer per week 20 minuten gedurende een periode van 12 tot 20 weken. Daarnaast vinden er gesprekken met ouder en school, een klasbezoek en minimaal één huisbezoek plaats. Er worden persoonlijke en algemene subdoelen opgesteld. De persoonlijke subdoelen zijn gericht op het verbeteren van specifieke psychosociale vaardigheden. De algemene subdoelen op het vergroten van het zelfvertrouwen en van de supportrol van ouder en leerkracht om de persoonlijke subdoelen te bereiken. De persoonlijke subdoelen worden gezamenlijk vastgesteld in een doelbespreking. Om deze te bereiken zet de Amigo oplossingsgerichte, motiverende en gedragstherapeutische technieken en werkvormen in.

 

Op een drietal basisscholen in Spijkenisse – De Akkers, De Toermalijn en De klinker – hebben we recentelijk heel succesvol een Amigo’s project afgerond. “Het is opvallend hoeveel je in slechts korte tijd kunt bereiken,” zegt Jella Vermunt die samen met Ankie van Eekelen dit project heeft gedaan. “Veel, veelal wat kleinere problemen, hebben we compleet op kunnen lossen en in andere gevallen hebben we kinderen door kunnen verwijzen. Vroegsignalering kan een hoop onnodige ellende op latere leeftijd voorkomen.”

 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Amigo’s opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies Wilt u onderwijs en jeugdhulp meer met elkaar verbinden? Neem contact op met Educura en kijk wat onze Amigo’s voor u kunnen doen.