Onze begeleiding is erop gericht veranderingen aan te brengen in de huidige situatie door het vergroten van de vaardigheden van het kind.

Oplossingsgericht

Educura werkt systeem- en oplossingsgericht en stemt de begeleiding volledig af op de behoefte van het kind en zijn omgeving. Het doel is altijd om aan te sluiten op de leefwereld en de huidige (probleem)situatie van het kind. Van hier uit wordt er toegewerkt naar:

 

  • het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind om zo een optimaal toekomstperspectief te bieden;
  • het vergroten en versterken van de protectieve factoren door het creëren van succeservaringen;
  • het ontwikkelen en versterken van voorwaarden die nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding te komen (bijvoorbeeld plannen, organiseren, communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of omgaan met angsten).

Begeleidingsvormen

Individuele begeleiding

Thuis of op locatie

Groepsbegeleiding

Psycho-educatie

Voor het kind en/of zijn omgeving

Logeren

Dagbesteding

Diagnostiek/Behandeling

De werkwijze verloopt in hoofdlijnen als volgt

Kennismaking

  • u neemt telefonisch of via deze site contact met ons op;
  • nadat u contact met ons hebt opgenomen wordt er een vrijblijvend gesprek gepland om uw hulpvraag te bespreken. U ontvangt specifieke informatie over de begeleidingsmogelijkheden en vergoedingsaspecten;
  • tijdens de intake wordt de hulpvraag geïnventariseerd en worden de beschermende en belemmerende factoren in kaart gebracht. Er is, indien van toepassing, afstemming met overige betrokken hulpverleners, gericht op verheldering van de hulpvraag en afspraken over de taakverdeling;

Begeleidingstraject

  • na de aanmelding voor de begeleiding, wordt een kennismaking geregeld met uw kind en de begeleider en/of de groep;
  • vervolgens wordt de begeleiding ingepland en gaat het begeleidingstraject van start;
  • zes weken na start van de begeleiding is er een ontwikkelplan opgesteld met een analyse van de probleemsituatie en beschrijving van de doelen. Dit plan is in samenspraak met het kind en gezin opgesteld en wordt door iedereen ondertekend. Vervolgens worden de gestelde doelen, werkwijze en intensiteit van de begeleiding jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

 

Neem contact op