Behandeling/Diagnostiek

   

 

Behandeling/Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek kan worden gebruikt om een duidelijk beeld te scheppen van hoe een kind in elkaar zit en tegen welke problemen het aanloopt. De ontwikkeling van een kind kan om verschillende redenen stagneren. Met behulp van diagnostisch onderzoek wordt eens goed gekeken naar wat die redenen zouden kunnen zijn. Als het op school niet lekker loopt, kan dat zijn omdat het intelligentieniveau van het kind niet aansluit bij zijn of haar schoolniveau. Het kan ook zijn dat er sprake is van ADHD, ASS, angsten, somberheid, woedeaanvallen etc.

Diagnostisch onderzoek

Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag besproken. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Als het onderzoek is afgerond vindt er een gesprek plaats om de resultaten te bespreken. Hierin worden ook verschillende adviezen gegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind gebaat is bij een behandeling. Daarover meer onder het kopje ‘behandeling’.

Behandeling

Bij Educura worden verschillende individuele behandelingen gegeven. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen er ook behandelingen in groepsverband plaatsvinden.

Individuele behandelingen worden via de eerste lijn gegeven. In eerste instantie wordt er altijd gekeken naar een kortdurende behandeling om klachten te verminderen of op te heffen. De behandelingen worden zoveel mogelijk toegespitst op de specifieke behoeften van het kind. Onderwerpen kunnen zijn:

-     (Faal)angst

-     Omgaan met boosheid

-     Omgaan met autisme of aanverwante stoornissen

-     Sociale vaardigheden

Maar er kunnen ook andere dingen zijn waar uw kind moeite mee heeft. Samen zullen we kijken waarmee uw kind het beste geholpen wordt.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van diagnostiek en behandeling of heeft u vragen over de vergoedingen? Neem dan gerust contact op. De gegevens daarvoor staan onder het kopje ‘contact’.