Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de geleverde zorg en/of begeleiding die u en uw kind ontvangen van Educura. U bent dat waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u of uw kind op de verkeerde manier zijn bejegend, verzorgd of begeleid. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Hieronder leggen we graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Vraag ons klachtenformulier aan en mail het naar planning@educura.nl

Nadat de directie uw klachtenformulier heeft ontvangen, gaan zij, eventueel samen met de eerstverantwoordelijke begeleider van uw kind, in overleg naar een oplossing kijken en deze met u overleggen.

U wordt, indien nodig, uitgenodigd voor een verhelderend gesprek met de directie van Educura. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. De directie kan dan uitleggen waarom er op die bepaalde manier zorg/begeleiding is gegeven. Bovendien is het voor Educura belangrijk te weten dat u een probleem heeft. We kunnen dan indien nodig gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.

Wij hopen dat deze stappen zorgen voor een passende oplossing. Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, kunt u zich wenden tot de Geschilencommissie Gehandicaptenzorg. Klik hier om het klachtenreglement te downloaden: Klachtenprocedure-Educura

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit reglement dan horen wij dat graag.

Directie Educura