Privacyreglement

Een cliënt van onze organisatie moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan een professional vertelt en dat er in principe niets buiten hem/haar om gebeurt. In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een toegankelijke hulp- en dienstverlening. Vertrouwelijkheid en openheid naar cliënten zijn belangrijke aspecten voor de organisatie en de houding van de daarin werkzame professionals. Maar soms is het voor effectieve hulp- en dienstverlening noodzakelijk dat professionals persoonlijke gegevens aan elkaar uitwisselen omdat alleen op die manier goede hulp- en dienstverlening kan worden geboden. In ons privacyreglement wordt omschreven hoe wij omgaan met privacy.

 

Klik hier om het privacyreglement te downloaden: Privacyreglement V5 14-11-2019.1