Wijzen alleen is niet voldoende, wij bieden handvatten en zorgen dat die ook daadwerkelijk gepakt worden

De bewezen Brain Blocks methode biedt handvatten voor acceptatie

Middels psycho-educatie proberen wij kinderen/jongvolwassenen vaardigheden aan te leren om hun leven (weer) in handen te kunnen nemen. Psycho-educatie is bedoeld voor (jonge) mensen met een psychische beperking én/of hun naasten die willen weten wat de beperking precies inhoudt en hoe ze het beste kunnen reageren in bepaalde situaties. Wat houdt de aandoening in, wat zijn de oorzaken, de symptomen? Wat zijn de mogelijkheden qua dagbesteding, werk en wonen? Wij geven antwoord op al deze en andere vragen.

 

Het begint met acceptatie


Het kennen en begrijpen van een handicap is meestal niet het probleem, het lastigst is het aanvaarden ervan en het behouden van een positief zelfbeeld na het besef een handicap te hebben. Psycho-educatie door een van de specialisten van Educura, exact afgestemd op de cliënt en passend bij diens leven, biedt de noodzakelijke handvatten voor de juiste begeleiding en een constructief verwerkingsproces.

Bij Educura werken we vanuit een basisidee waarbij wij behouden wat werkt, vervormen wat niet werkt en gedoseerd voegen we dan nieuwe ideeën en mogelijkheden toe. Brain Blocks wordt door ons veelal als methode ingezet als psycho-educatie in het kader van autisme. Het werkt echter ook bij cliënten met een hulpvraag die voortkomt uit de interactie met zichzelf en anderen. Psycho-educatie helpt cliënten omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking. Brain Blocks als psycho-educatie heeft vooral als doel de cliënt uit te nodigen tot het komen van zijn/haar eigen beelden en taal, want als je je weet te uiten dan kan er beter aan de oplossing gewerkt worden.