Monique Uytdewilligen

Ik ben één van de directeuren bij Educura. Na mijn werkervaring bij het bieden van uiteenlopende vormen van zorg, ben ik aan de slag gegaan bij het CIZ. Daar heb ik de nodige ervaring opgedaan met het stellen van verkorte indicaties, protocollen en het verwerken van gedegen dossiervorming. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik meer affiniteit had met de zorg zelf en ben ik terug de werkvloer opgegaan. Bij Educura is alles op zijn plaats gevallen en kan ik de combinatie maken met het werken met de kinderen en het aansturen van processen. Ik hoop nog een lange tijd op deze manier mijn bijdrage te mogen leveren.

Dyenne van der Ree

Samen met Monique Uytdewilligen ben ik eind november 2011 gestart met Educura en heb hier geen moment spijt van gehad. We zijn een betrokken en bevlogen team geworden en daar ben ik trots op.
Na het afronden van mijn SPW-4, ben ik de PABO gaan doen. Daarna ben ik in Rotterdam aan de slag gegaan op het Speciaal Onderwijs, waar ik veel ervaring heb opgedaan met het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen. Later heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd en ben op dit moment bezig met de MBA voor Zorg en Welzijn. Bij Educura ben ik voornamelijk achter de schermen en houd ik me vooral bezig met beleidszaken en de inhoud en kwaliteit van de zorg. Ik hoop dat we kinderen bij Educura een veilige plek kunnen geven waarbij we het optimale uit het kind halen.

Bart Smit

Ik ben vanaf de start van Educura hier ook werkzaam. Zoals ook bij de rest van het team brengt het werken met kinderen mij veel plezier en genoegdoening. Ik werk nu ongeveer tien jaar in de zorg waarvan 7 jaar specifiek met kinderen en jongvolwassenen. Na het halen van het SPW-diploma ben ik werkzaam geweest als begeleider op een woonvorm en op een zorgboerderij. Ik hoop dat Educura zal leiden tot een verbetering van de zorg, juist door de kleine setting is het makkelijker om de lijntjes kort te houden en een goed contact met ouders en natuurlijk kinderen op te bouwen.

Bianca Schoonen

Ik heb de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 4 afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik de laatste twee jaar stage gelopen in de gehandicaptenzorg. Hierin heb ik gewerkt op een school- voorbereidende structuurgroep. Ik heb hier kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis van 3 tot 6 jaar voorbereid op een vorm van speciaal onderwijs. In het laatste jaar heb ik stage gelopen op een zorgboerderij waar kinderen met een gedragsprobleem/autisme kwamen. Het laatste 1,5 jaar heb ik ervaring opgedaan als onderwijsassistente in het rec 4 onderwijs en op een reguliere buitenschoolse opvang. Ik miste hierin het persoonlijk benaderen van de kinderen. De groep was groot en niet alle kinderen kregen de aandacht/begeleiding die ze nodig hadden, iets wat ik heel belangrijk vind in deze doelgroep. Voor mij zijn het ook geen kinderen met een beperking maar met mogelijkheden. Ik zie er een uitdaging in om bij Educura ze met de juiste begeleiding/sturing een plekje te geven in deze maatschappij.

Nathalie Lempers

Al op hele jonge leeftijd wist ik dat ik met kinderen/jongeren wilde werken. Eerst heb ik de opleiding maatschappelijk werk gedaan en in 2011 ben ik afgestudeerd voor de opleiding jeugdzorg. Tussendoor ben ik nog een aantal weken naar Ghana geweest om daar ontwikkelingshulp te doen. De doelgroep waar ik vooral ervaring mee op gedaan heb zijn kinderen/jongeren met autisme, psychiatrische aandoening, lichamelijk en/of verstandelijk beperking, gedragsproblemen, angst en dwangstoornissen. Mijn streven is om uit ieder zorgmoment het beste uit het kind te halen. De kinderen/jongeren een veilige en gezellige plek te bieden waarin ze zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Ik heb ontzettend veel zin om mijn steentje bij te dragen in deze bijzonder unieke organisatie.

Sandra van Hooijdonk

Ik ben sinds september 2016 werkzaam bij Educura. Na de PABO heb ik een aantal jaren gewerkt in het basisonderwijs. Omdat de leerling die er harder voor moest werken mij aantrok ben ik de opleiding speciaal onderwijs gaan doen. Ik ben daarna een andere weg ingeslagen richting de zorg omdat je daar persoonlijk en intensiever betrokken ben bij het kind. Ik heb 5 jaar binnen de gehandicaptenzorg gewerkt waar ik leerlingen met een rugzak op school begeleidde en ambulant in de thuissituatie. De afgelopen 9 jaar heb ik bij jeugdzorg gewerkt op het Boddaert, MKD in directe samenwerking met REC 4 onderwijs en het laatste jaar bij Hulp bij scheiding. Ik vind het fijn dat ik een onderdeel kan zijn van een stukje van het opgroeien van een kind/jongere door hem/haar te volgen, stimuleren en iets bij te leren. Ik ben iemand die aansluit bij de krachten van het kind/de jongere (en zijn/haar gezin) en van daar uit kijk wat ik bij kan dragen aan zijn/haar ontwikkeling. Dat kan ik prima doen binnen Educura waar we staan voor de optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind en het is prettig werken bij een warme, kleine organisatie.

 

Fenna Simonis

Ik heb de opleiding kinderopvang gedaan en vervolgens de opleiding jeugdzorg er achteraan, in 2012 ben ik afgestudeerd. Tussen de opleidingen in heb ik nog een buitenlandse stage gedaan naar Kenia, waar ik veel heb geleerd en verschillende werkplekken heb gezien. Voor Educura heb ik ook in een kleinere instelling gewerkt, wat ik heel fijn vind. Ik heb veel ervaring opgedaan met kinderen/jongeren met verschillende gedragsproblematieken. Door de kleinschaligheid zijn er veel dingen mogelijk en krijgt men een huiselijk gevoel. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Jella Vermunt

In maart 2016 ben ik bij Educura begonnen als stagiaire. Ik heb deze stage als zeer leerzaam ervaren en met plezier doorlopen. Na mijn stage is er voor mij een nieuwe uitdaging gestart. Ik ben toen bij Educura aan de slag gegaan als assistent-begeleider en inmiddels werk ik als gezinspedagoog. Ik heb mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen en master Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Ik heb mijn plek bij Educura gevonden. Wat mij het meest aanspreekt is de kleinschaligheid van de zorg en de nadruk op wat er juist wél mogelijk is. Door het gebruik van individuele ontwikkelplannen en doelen is het mogelijk voor elke cliënt gepaste hulp te bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen. Elk kind verdient een eerlijke kans op een optimale ontwikkeling. Ik kijk er daarom naar uit om bij te kunnen dragen aan het creëren van een omgeving waar elk kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Ankie van Eekelen

Het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij Educura. Nu ben ik afgestudeerd als hbo pedagoog en mag ik verder aan de slag bij Educura.

Ik vind de verschillende vormen van begeleiding die Educura biedt interessant. Hierbij vind ik het belangrijk dat het kind/de jongere zich veilig en prettig voelt en er gekeken wordt naar de krachten. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling van de kinderen en jongeren.